Педагогічний колектив ДО

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Іжицька Олена Олександрівна вихователь

середньої групи

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова викладач дошкільної педагогіки та психології
Кумчак Олена Михайлівна вихователь

старшої групи

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж вихователь дітей дошкільного віку
Мусібітенко Наталія Вікторівна вихователь

молодшої групи

Бердичівське педагогічне училище вихователь дитячого садка